Mer inkluderande arbetsplatser genom bra ledarskap

Försvarsmakten
Ericsson
IKEA
Atlas Copco
SAAB
Husqvarna Group
AstraZeneca
PWC
Sweco
Sodexo

Tre förslag till dig

astrazenica

Kan man vara introvert och chef?

Lyssna på avsnittLyssna på intro
husqvarna

Vad är en shotgun-day?

Lyssna på avsnittLyssna på intro
saab

Kan man vara öppen med sina misstag?

Lyssna på avsnitt