Mer inkluderande arbetsplatser genom bra ledarskap

IKEA
SAAB
Atlas Copco
Försvarsmakten
Ericsson
Husqvarna Group
Sweco
AstraZeneca
PWC
Sodexo

Tre förslag till dig

astrazenica

Kan man vara introvert och chef?

Lyssna på avsnittLyssna på intro
husqvarna

Vad är en shotgun-day?

Lyssna på avsnittLyssna på intro
saab

Kan man vara öppen med sina misstag?

Lyssna på avsnitt